«Кыргыз кантип бийлеген?» элдик бий сынак-фестивалынын жобосу

 

Негизги жоболор:

Аталган жобо менен, кыргыз элдик бий аткаруучуларынын эл аралык сынак-фестивалын (Сынак) өткөрүү жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо тартиби каралат;

Сынак Кыргыз Республикасында жыл сайын өткөрүлөт.
 

Сынактын негиздөөчүлөрү жана уюштуруучулары:

2.1.  Сынактын негиздөөчүсү – Рустам Маманов;
Сынактын уюштуруучулары:
- «Улут Жүзү» коомдук фонду;
- Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги.
 
Сынактын өнөктөштөрү:
ЭлТР коомдук телерадио корпорациясы;
      
2.2.  Сынактын максатын, маанисин колдоого алган уюмдар Сынактын демөөрчүсү же өнөктөшү боло алат.
 

Сынактын максаты жана мааниси:

3.1. Сынактын максаты жана мааниси:
- кыргыз элдик бийлерин кайра жаратуу жана өнүктүрүү;
- улуттун бий салтын сактоо жана колдоо;
- элдик бий ышкыбооздорун жана кыргыз эл бий хореографиялык искусствосунун жетишкендиктерин даңазалоо жана жайылтуу;
- хореография искусствосу аркылуу Кыргыз Республикасындагы жана чет жерлердеги этностор арасында маданий диалог түзүү.
 

Сынактын уюштурулушу:

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү үчүн Уюштуруу комитети түзүлөт;
Уюштуруу комитети Сынактын негиздөөчүсүнүн макулдугу менен уюштуруучу уюмдар тарабынан түзүлөт;
Уюштуруу комитети Сынакты даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруучулук иштерди аткарат;
Уюштуруу комитети сынакты өткөрүүдө жана анын жыйынтыгынын натыйжасында чыгарылган аудио, видео, басма жана башка продукцияларды пайдаланууга жана жайылтууга (катышуучуларга жана сынактын конокторуна гонорар төлөнбөйт) укуктуу;
Сынактын уюштуруу комитети бир катар кошумча иш-чараларды өткөрүүгө жана сынактын убакыт, шартын өзгөртүүгө, ошондой эле күтүүсүз кырдаалдарга байланыштуу иш-чараны токтотуп коюуга укуктуу. 

Сынактын шарттары:

Сынака жеке аткаруучулар жана чыгармачыл топтор катыша алат;
Катышуучулардын жаш курагына чектөө коюлбайт;
Сынактын жобосунда көрсөтүлгөн тиркемедеги формасынын негизинде катышуучулардын анкета - билдирмелери жана  видеоматериалдары (клиптери) уюштуруу комитети тарабынан ушул жылдын 30-августуна чейин кабыл алынат; 
Видеоматериалдарга коюлган техникалык талаптар  аталган жобонун тиркемесинде кеӊири баяндалган.
 

Сынакты өткөрүү этаптары:

Сынак үч этап менен өтөт. 
- I этап (тандоо) 2014-жылдын 15-июлунан 20-сентябрга чейин өтөт. 
Сынак катышуучулары: (1) атайын анкета билдирме толтуруп (формасы Жобонун тиркемесинде); (2) өз бий композицияларын тасмага түшүрүп сунуштоолору кажет. 
Сынактын талабына жооп берген видеоматериалдарга өзүнчө номер ыйгарылып www.ulut-juzu.kg сайтына жайгаштырылат.
Сынакка тапшырылган материалдар калыстар тобунун сынына коюлат.
Тандалып алынган бий композициялары экинчи турга (этап) өтүүгө жолдомо алат.
 II этап (элдик тандоо)
Интерактивдик добуш берүү ыкмысында жүргүзүлөт. Добуш санына жараша жеӊүүчүлөрдү калыстар тобу аныктап, байге орундарын бекитет. 
III этап (жыйынтыктоо)
 Сынак Кыргыз бий фестивалы (гала концерт) менен жыйынтыкталат. Ага бардык жеңүүчүлөр, чет өлкөлүк жана жергиликтүү өнөрпоздордун катышуусунда өтөт.  Фестиваль байге тапшыруу аземи менен жыйынтыкталат. 
 Бул күн өлкөнү баардык аймактарында Кыргыз бий күнү катары белгилөө сунушталат.
 

Жеңүүчүлөрдү сыйлоо:

Сынактын 2014-жылкы байге фонду  1 000 000 сомду түзөт.
Сынак жыйынтыгы боюнча байгелерди жана акчалай сыйлыктардын көлөмүн калыстар тобу аныктайт. 
 Жеӊүүчүлөргө атайын дипломдор баалуу жана акчалай сыйлыктар ыйгарылат. 
Сынактын өнөктөштөрү, коомдук, мамлекеттик мекемелер жана демөөрчүлөр атайын сыйлыктарды ыйгара алат.
 
Сынактын жеӊүүчүсү болгон авторлордун (бир чыгарманын бир нече автору болгон учурда) баалуу жана акчалай сыйлыктарды өз ара бөлүшүсүнө уюштуруу тобу кийлигишпейт. 
 

Сынак иштерди баалоонун жалпы чен белгиси:

Сынака келип түшкөн бий композициялары төмөндөгүдөй чен белгилери аркылуу бааланат:
- чыгарманын сынактын максатына жана маанисине шайкеш келиши;
- аткаруучунун чыгармасынын стили менен чыгарманын мүнөзү дал келип, бий музыкасы, обону, кийимдери кыргыз элинин салтына шайкеш келиши керек;
- музыкалык жана хореографиялык материалдын дал келиши;
- салттуу элдик кыймылдын ийкемдүүлүгү (пластика) жана музыканын сапаттуу чагылдырылышы, бийдеги жаӊыча түс, өзгөчөлүгү.
Жобонун талаптарына жооп бербеген чыгармалар сынактан четтетилет.
 

Сынактын калыстар тобу:

Сынак чыгармаларын кароо жана баалоо үчүн, курамы тажыйырбалуу, кесипкөй хореографтар, фольклорист-окумуштуулар, маданият жана искусство ишмерлеринен турган калыстар тобу түзүлөт.
Калыстар тобунун курамын уюштуруу комитеттин сунушу менен Сынактын негиздөөчүсү бекитет.
Сынактын жыйынтыгы болуп, калыстар тобунун протоколу эсептелинет. Анын негизинде Сынактын жеӊүүчүлөрү аныкталат. Калыстар тобунун чечими акыркы тыянак болуп эсептелинип кайра каралбайт.
 
 
Калыстар тобу Уюштуруу комитети менен биргеликте төмөнкүдөй чечимдерди чыгар алат:
- айрым номинацияларды ыйгарбай коюуга;
- бир номинацияны бир нече катышуучуга ыйгарууга;
- кошумча номинацияларды киргизүүгө укуктуу.
*Шакирттери сынакка катышып жаткан калыстар тобунун мүчөлөрү окуучуларынын  чыгармаларын талкууга, жана баалоого катышпайт.
 

 

Сынак негиздөөчүнүн эсебинен, демөөрчүлөр тарабынан жана жарнама берүүчүлөрдүн эсебинен каржыланат.
Катышуучулардын жол киреси, тамак-ашы жана жашай турган жайы сынакты уюштуруу комитети тарабынан каржыланбайт. Чет элден чакырылган бийчилердин жол киреси аларды жиберген өлкө тарабынан каржыланат, жашай турган жайы жана тамак-ашы сынакты уюштуруу комитети тарабынан төлөнөт.
 
Бий композициялары камтылган видеоматериалдар үчүн техникалык талаптар

Скачать: Тиркеме