«Улут   Жүзү » коомдук фонду 


Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 45;  

тел.: 0312 66 56 77, 0550 301 305

 
E - mail :   ulutjuzu@mail.ru
                ulutjuzu@gmail.com