"Кыргыз эл бий сынагы" жарыяланды

Текст

"Кыргыз эл бий сынагынын" жарыясы.