Катышуучу №34 "Кыргыз бийи"

Текст

Аткаруучулар: "Мурас" бий тобу.
Бийдин аталышы: "Кыргыз бийи".
Талас облусу, Кара-Буура району, Кара-Буура айылы.
"Мурас" бийчилер тобу мектеп окуучулары. Эки жылдан бери улуттук бийлерге көңүл буруп, райондук конкурстарга катышып,  облуста бий маданиятын жайылтууда. Алардын максаты кыргыз улуттук бийлерин дүйнөлүк деңгээлге жеткирүү экен.