Катышуучу №35 " Сары өзөк"

Текст

Аткаруучулар: "We next" тобу.
Бийдин аталышы:"Сары өзөк".
Обону: Нурак Абдрахманов.

Бишкек шаары.