Катышуучу №36 "Оп,майда"

Текст

Бийдин аталышы: "Оп майда".
Аткаруучулар: "We next kg".
Бийдин сөзү жана обону: элдики.

Сыдыков Күлчоро

Бишкек шаары.
"Оп, майда" фольклордук ыры  эгин себүүгө, сугатка, кызыл кырманга, ыйык нанга арналып, дыйкандын маңдай тер, таман акысын баяндаган ыр. Бийчилер да өз кыймылдары менен дыйкандын эмгегин даңазалап бийлешет.