Катышуучу №37 "Кыргыз бийи"

Текст

Аткаруучулар: Балтабаева Элвира жана Талантбек кызы.
Бийдин аталышы: "Кыргыз бий".
Обону: Азамат Отунчиев жана Азамат Такырбашев.
Ырчы: Султан Садыралиев.