Катышуучу №38 "Жылдыз" бийи

Текст

Аткаруучулар: "Келечек" балдар үлгүлүү хореографиялык ансамбли.
Бийдин аталышы: "Жылдыз" .
Бийдин автору: Г. Мусиенко. 
Чүй облусу, Кара-Балта шаары.
Топтун кичинекей бийчи кыздары кыймылдары менен жылдызчаны тартып, жаңы гана ат чапканды, комузда ойногонду үйрөнүп жаткандарын  бий аркылуу көрсөтүшөт.