Катышуучу №40 "Куштун бийи"

Текст

Бийдин аты: "Куштун бийи".
Катышуучулар: Русланова Айым жана "Дилгир" тобу.
Бийди койгон: Шамыралиева Гүльжамал.
Музыкасы: Отунчиев Азамат.