Анэль - "Кара жорго, нукура кыргыз бийлери"

Текст

№1 финалист: Анэль. 
Бийдин аты: "Кара жорго, нукура кыргыз бийлери"

Хореографы: Анэль
Музыкасы: Руслан Исаков.
Сөзү: Ажар Осмон кызы.
Бийдин жаралуу тарыхы:  «Кара Жорго» бийи 10-11 кылымдарга келип такалат. Кыргыз элине таандык Караханид Мамлекетинде Бурака деген хан болуптур. Анын вазирлери, жоокерлери, баардыгы кара жорго таптап минишкен экен. Бурака хан чоӊ тойго чакырылып, 200гө жакын адамдары менен кара жорго минип тойго сапар алат. Келе жаткан меймандарды, айылдагылар шандуу тосуп алуу максатында, комуз күүсү ойнотулат. Комуз күүсү ушунчалык мукамдуу чертилгендиктен, меймандардын кара жорголору, басыгын жоготуп, үстүндөгү адамдар аттарына ээ боло албай калышкандагы кыймылын, жардап турган эл, «Ханыбыз, элин, той ээсин, жыйынды сыйлап, бийлеп келе жатат калайык» деп ханды туурап сүрөп бийлеп чыгышкан. Ошондон кийин Хан «бул «Кара жорго» бийи деп аталсын» деп ошондон улам «Кара Жорго» аталып калган дешет катышуучу.