"Жаз" бий тобу - "Биймерген"

Текст

№2 финалист: "Жаз" бий тобу.

Бийдин аты: Биймерген.
Хореографы: Талант Осмонов.

Музыкасы: Азамат Отунчиев.
Ырды аткаруучу: Айжамал Кабылова.
Ырдын сөзү: Шайлообек Дүйшеев. 
Бийдин башы- Биймерген! Бул сөздү Эл акыны Шайлообек Дүйшеев чоң энесинен угуп, "Биймерген" ырын жаратат.Бийди Алтайдан Алатоого ата-бабалар ала келген. Биймергенде "сынма", "талма" жана "ийин" сыяктуу бийлер камтылган.