"Дилгир" бий тобу- Куштун бийи

Текст


№4 финалист:  "Дилгир" тобу.

Бийдин аты: Куштун бийи
Хореографы: Шамыралиева Гүльжамал.
Музыкасы: Отунчиев Азамат.
Илгерки ата-бабаларыбыздан калган бийлердин негизинде жаралган "Куштун бийинде" тал чыбыктай ийилген кыздарыбыз алгыр куштун кыймыл-аракеттерин көрсөтүп бийлешет. Кыргыз эли алгыр куштай алдыга умтулуп, өнүгүп-өсөлү, бийик көтөрүлөлү деген ниетте "Куштун бийи" деп аталган.