"Санжыра" бий тобу- Жигиттер бийи

Текст

№6 финалист: "Санжыра" тобу.
Бийдин аталышы: "Жигиттер" тобу.
Хореографы: "Санжыра" бий тобу.
Музыкасы : Мурзаали Жээнбаев

Бул топ жалаң гана балдардан куралган жана жөн гана бийлеп тим болбостон тойлордо ырдап да журүшөт. Топтун өз студиясы бар. Ал жерде өсүп келе жаткан жаңы муундарга сабак берилет. «Санжыра» тобу 2011-жылы биринчилерден болуп «Кара жорго» бийин Кыргызстанга алып келгенбиз деп эч күмөнсүз айтышат. Тилекке каршы ошол учурда жайылта албай калдык деп өкүнүшөт экен.