"We next" бий тобу - "Оп майда"

Текст

№7 финалист: "We next" бий тобу.
Бийдин аталышы: "Оп, майда".

Хореографы: "We next" бий тобу.
Бийдин сөзү жана обону: элдики.
"Оп, майда" фольклордук ыры эгин себүүгө, сугатка, кызыл кырманга, ыйык нанга арналып, дыйкандын маңдай тер, таман акысын баяндаган ыр. Бийчилер да өз кыймылдары менен дыйкандын эмгегин даңазалап бийлешет. Жалаң кыздардан турган бул топтун куралганына бир жыл болуптур.