Жеңүүчүлөрдү бирге аныктайлы

Текст

Жеңүүчүлөрдү бирге аныктайлы!